/ Искра Койчева, Дарик радио Пловдив
Приемна грижа
99324
Приемна грижа
  • Приемна грижа
2171 са приемните семейства в 156 общини в България, а общият брой на децата, преминали през приемната грижа за 34 месеца по проект „Приеми ме“ са 4665. В момента 2036 деца се отглеждат в приемни семейства, от които 8,9% са с увреждания, а 30% са от 0 до 4 години.

Над 43% от децата в Северозапада - с един родител в чужбина

Това стана ясно по време на дискусия, с която беше даден старт на Националната кампания „Мисията е възможна” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” относно реализацията на последния етап на процеса на деинституционализация на децата в България и закриването на домовете за сираци. Тя се реализира в партньорство с местната власт, неправителствения сектор и обществеността.

Събитието се проведе в СУ „Димитър Матевски“, на което присъстваха заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова, заместник-кметът Георги Титюков, председателят на Общинския съвет Савина Петкова, кметът на район Тракия Костадин Димитров, директор дирекция „Социално подпомагане“ Надя Танева.

681 деца чакат своите приемни семейства в България
Искра Койчева, Дарик радио Пловдив netinfo

На дискусията присъстваше и първият приемен родител в страната - Кина Петрова. Тя разказва за трудностите и предизвикателствата, които е трябвало да премине, докато е отглеждала децата през годините и изрази надежда да има по-малко изоставени хлапета и повече хора, които да ги отглеждат.

Целта на кампанията е да се покаже, че няма различни деца, има различна грижа, че децата, които са изпаднали и хората, които се грижат за тях имат нужда от подкрепа, като те трябва да имат равен шанс за развитие.

Единна информационна система за управление в образованието ще улеснява учители, родители и ученици

„За 9 години приемната грижа се превърна в търсена услуга и алтернатива на това децата да живеят в дом, като все повече хора говорят за приемната грижа“, заяви заместник-министър Зорница Русинова.

681 деца чакат своите приемни семейства в България
Искра Койчева, Дарик радио Пловдив

В страната 681 са децата, които чакат своите приемни семейства и все още са в домове за деца, лишени от родителски грижи и домовете за медико-социални грижи.

„В момента в област Пловдив има 111 професионални приемни семейства, като 23 са в града, в тях има 94 деца, като в някои има повече от едно дете.

Процесът на деинституционализация е доста сложен и тежък. Благодарение на усилената на работа на общината и неправителствените организации имаме 60 деца в дом „Княгиня Мария Луиза“, 16  в Дома за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години и 20 в „Олга Скобелева“, посочи заместник-кметът Георги Титюков. Преди три години броят на децата в тези социални институции е бил над 300.

Той отбеляза, че центровете за настаняване от семеен тип в Пловдив са 12, 5 са центровете за деца със специфични потребности.

„7 нови социални услуги изграждаме в момента, в това число дневен център за деца с увреждания, с тежки множествени увреждания, за обществена подкрепа за деца и семейства, два центъра от семеен тип, преходно и наблюдавано жилище“, допълни Титюков.

„Имаме план са реформиране на двата дома за деца, лишени от родителска грижа и се надявам до 2 години наистина да няма деца в институции“, сподели Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“.

Тя не пропусна да отбележи, че в Пловдив ежедневно се хранят 2060 възрастни социално слаби граждани, както и че предстои да бъде открито социално предприятие за хора с увреждания, в което ще бъдат наети 32 деца, функциониращият вече трета година Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства.

681 деца чакат своите приемни семейства в България
Искра Койчева, Дарик радио Пловдив

Кампанията ще обхване общини в цялата страна, в които се създават нови социални услуги за деца и възрастни, заместващи живота в институция.