3 фирми ще събират разделно в Пловдив
3 фирми ще събират разделно в Пловдив / Sofia Photo Agency, архив

Община Пловдив ще подпише договори с три фирми за разделно събиране на отпадъци в Пловдив, съобщи кметът Иван Тотев. Това са „Бул екопак”, „Екопак” и „Еко колект”, които ще обслужват съответно районите „Южен и Западен”, „Централен и Тракия” и „Източен и Северен”.

Договорите са за 5 години, като фирмите се задължават да осигурят контейнери до 2 месеца след подписването им. Според една от клаузите общинското предприятие „Чистота” ще бъде подизпълнител на трите фирми в разделното събиране.

Според приетия нов Закон за управление на отпадъците от началото на 2013 г. търговските обекти и административните сгради трябва да събират разделно отпадъците си от пластмаса, хартия, стъкло и метал.

Разделното събиране трябва да се въведе в населените места с над 5000 жители и курортите. При неизпълнение глобата е от 3 000 до 10 000 лева. Разделно събраните боклуци трябва да бъдат предадени на лица, притежаващи разрешително за дейности с отпадъци, съобщават от Българска асоциация по рециклиране (БАР).

В законодателството няма определена квадратура на обектите, над която те трябва да организират разделното събиране. За малките търговски обекти е подходящо да използват възможностите на изградената в общината система за разделно събиране на отпадъци от опаковки, коментира експертът. Големите обекти като административни и стопански сгради, големи търговски вериги или молове, магазини, хотели и ресторанти имат възможност да сключват отделни договори за управление на генерираните и разделно събрани от тях отпадъци с оползотворяващи организации.

Кметът на общината може да бъде глобен с между 3 хиляди и 10 000 лева, ако не организира в срок разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината за хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло или не определи местата за разполагане на цветните контейнери. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер - от 6 000 до 20 000 лева.

От 3 000 до 10 000 лева е предвидената санкция и за едноличен търговец или юридическо лице, което не е организирало разделно събиране на отпадъците от търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради, съгласно изискването на закона.