/ ThinkStock/Getty Images
Медицинският университет в Плевен отчита рекорден брой кандидат-студенти, които желаят да изучават специалностите "Медицина" и "Фармация".

Кандидатите са 874, от които 742 ще се явят на присъствения изпит по биология и химия на 1 юли. Останалите ще участват в класирането с оценките си от предварителния изпит.

Общият брой на местата за обучение по двете специалности, държавна поръчка, е 160. След заемането им, висшето училище ще обяви прием за платено обучение за кандидати, положили изпити в МУ-Плевен.

В деня на редовния изпит, кандидатите ще заемат местата си в изпитните зали от 8.00 до 8.30 часа, а в 8.40 часа в зала "Асклепий" на Ректората ще бъдат изтеглени изпитните варианти по биология и химия.

Това ще стане в присъствието на новия ректор, проф. д-р Добромир Димитров, част от академичното ръководство, родители и журналисти.
 
БТА