деца рисуват
деца рисуват / iStock/Getty Images
Рисунки на седем деца от Плевен са отпечатани в международния сборник "Роди се дете".

Никола Ангелов, Дивна Обретенова, Елеонора Герганова, Ивайла Петрова, Радослава Панкова, Марияна Кръстева и Николай Николов, са възпитаници на артшкола "Колорит“.

Представени са избрани творби, наградени от четири издания на Международния онлайн конкурс "Дете се роди, Син ни се даде" - от 2016 до 2019 г.

Международният форум се организира от детското списание "Щъркел". В конкурса свои рисунки и литературни творби представят деца от цял свят на възраст от пет до 18 години.

Сборникът е отпечатан от фондацията "Библейска лига" - България, като се превежда на английски, украински и сръбски език, за да бъде разпространен в повече страни по света.
 
БТА