Провеждат Млад огнеборец и тематичен конкурс за детска рисунка
Провеждат Млад огнеборец и тематичен конкурс за детска рисунка / archiv.DarikNews

На 17 май ще се проведат две съвместни инициативи, организирани от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението" - Плевен и Регионалния инспекторат по образованието - Плевен, свързани с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

 От 9:00 часа в района на градската градина ще бъде даден старт на регионалното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец", а от 10:30 часа в Центъра за работа с деца при община Плевен ще бъде открита изложба с рисунки от областния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата". От 11:00 часа предстои връчване на грамоти и награди на отличилите се в двете надпревари и обявяване на имената на победителите, на които предстои участие на национално ниво.

В регионалното състезание на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец" ще участват 70 деца от цялата област. Това са победителите от районните състезания на МПО „Млад огнеборец", а именно: Общински детски комплекс Никопол, СОУ „Крум Попов" - Левски, ОУ „Васил Левски" - Кнежа, СОУ „Христо Смирненски" - Гулянци - СОУ „Д-р Петър Берон" - Червен бряг ОУ „Васил Левски" - Белене и СОУ „Христо Ботев" - Долни Дъбник. Всеки отбор се състои от 9-ма състезатели плюс 1 резерва или общо от 10 състезатели - момчета и момичета на възраст от 12 до 16 години. Те ще се състезават в дисциплините „Бойно разгръщане на състезателна пътека" и „400 метра щафетно бягане с препятствия".

За поредна година учениците от област Плевен се включват в областния етап на Националния конкурс за детска рисунка на тема „С очите си видях бедата". Целта му е да се формира естетически вкус на децата при възприемане на живота и обкръжаващата среда, чрез изобразителното изкуство и да провокира интереса им към работата на пожарникарските и спасителните екипи.

Тематично конкурсът обхваща изучаваното учебно съдържание за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации, оказване на първа помощ и взаимопомощ. Разглеждат се природни бедствия, промишлени аварии и катастрофи, терористични актове и пожари, екологични катастрофи, спасителни акции на специализираните екипи по пожарна безопасност и защита на населението.

В него участват ученици от 6 до 18 години, разпределени в три възрастови групи - от 6 до 9 години, от 10 до 14 години и от 15 до 18 години. Учениците са разпределени в три категории, с оглед най-обективно определяне знанията и уменията им, съобразно учебната подготовка, а именно: от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство; -със специални образователни потребности и домове за деца, лишени от родителски грижи - от всички училища и обслужващи звена, които не попадат в първите две категории. Отличените творби от проведените общински конкурси под надслов „С очите си видях бедата" ще бъдат изложени в Центъра за работа с деца - Плевен.