/ iStock/Getty Images
Общинският съвет в Плевен днес даде съгласие Общината да кандидатства пред Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ за възстановяване средствата, изразходвани за противоепидемични мерки на обществени места и сгради срещу COVID-19, съобщиха от пресцентъра на съвета.

Според данни от общината, за прилагане на мерките и дезинфекция до 30 юни 2020 г. са изразходвани 260 864 лв. Сред посочените сгради, за които са полагани грижи, са тези на Общината, на Центъра за административно обслужване, помещенията на дирекция "Местни данъци и такси", на "Гражданска регистрация и обредни дейности", на Общинския социален патронаж.

Плевен е изразходвал над 260 хил. лв. за прилагане на мерките срещу COVID-19

В списъка са общинската автогара и спирките на обществения транспорт. Част от разходите са за дезинфекция на зали за провеждане на обществени мероприятия, на общински детски и учебни заведения и културни институции. Средства са вложени за закупуване на термокамери, защитни паравани, маски и ръкавици.
БТА