Обсъждат професионалната квалификация
Обсъждат професионалната квалификация / netinfo

Семинар по проект за “Осъвременяване на рамковите изисквания при разработване на стандарти за придобиване на професионална квалификация в България” ще се проведе в Плевен.

Участие ще вземат директори и учители от професионалните гимназии от региона. Дискусията ще се състои в пет направления: електроника и автоматизация, химически продукти и технологии, производство и технологии, туризъм и услуги, селско стопанство, лесовъдство и риболовство.

Семинарът ще се проведе в хотел “Балкан” на 11 юли от 10 часа.