Нов стопански обект за 1,7 млн. лева създават в Плевен
Нов стопански обект за 1,7 млн. лева създават в Плевен / dariknews.archive

На 16 август 2016 експертите от Областния информационен център (ОИЦ) - Плевен се отзоваха на поканата на „Булгед" ООД и посетиха информационния ден по проект „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД", договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0450-C01/20.06.2016 г.

Благодарение на закупуването и въвеждането в експлоатация на система за директно лазерно гравиране, подпомогнати финансово от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", се очаква създаването на нов стопански обект в Плевен. Това трябва да се случи в рамките на следващите 11 месеца, като общата сума на инвестицията е 1 661 731.84 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 997 039.10 лв., а останалите 664 692.74 лв. са собствено финансиране на фирмата.

Изпълнението на заложените дейности ще доведе до повишаване на производствения капацитет, на ефективността на производствения процес и на експортния потенциал на предприятието според ръководителя на проекта Галина Цонева. Тя акцентира и върху минимизирането на екологичния отпечатък от дейността на „Булгед" ООД в резултат от въвеждането на новото оборудване. За работа с него е необходим високо квалифициран персонал, който ще бъде специално обучен.

Експертите от ОИЦ - Плевен очакват актуална информация за успешно приключените проекти и се надяват да откриват все по-често „добри практики", реализирани със средства от ЕСИФ.