Наградиха плевенски служители в Пожарникар на годината - 2011
Наградиха плевенски служители в Пожарникар на годината - 2011 / archiv.DarikNews

На 28 февруари в сградата на Централния Военен Клуб в София се проведе церемонията за награждаване на победителите в Националния конкурс „Пожарникар на годината - 2011".
Съгласно новия регламент, титлата „Пожарникар на годината" се присъжда в четири раздела на държавни служители от различни категории, от които победители и подгласници, работещи в различните направления на дейност. За пореден път служители от ОУПБЗН-Плевен са отличени в заключителния, Национален етап на конкурса.

Победител в Раздел „В", Пожарникари на годината от направление „Контролна дейност" - подраздел за държавни служители със средно образование е главен пожарникар Венцислав Йорданов Данаилов - младши инструктор в група „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност" към РСПБЗН - Плевен при ОУПБЗН - Плевен.
Главен пожарникар Данаилов обслужва 12 населени места от община Плевен и югозападната част на град Плевен, където са разположени 10 промишлени предприятия, 30 земеделски производители и кооперации, 5 високи жилищни и обществени сгради, културни институти, учебни заведения, търговски центрове и други обекти.
За изминалата 2011 е извършил и взел участие в 11 комплексни, 358 контролни и 257 тематични проверки на обекти от обслужвания район, в резултат на които е връчил 11 протоколи от комплексни проверки и 20 разпореждания. Изготвил е и е връчил 13 акта за установяване на административни нарушения, с влезли в сила наказателни постановления и 8 акта за установяване нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, с приложени мерки по чл. 268 от ЗМВР.
През изтеклия едногодишен период служителят е изнесъл 43 лекции по пожарна безопасност в училища, детски градини, културни институти и на земеделски производители, във връзка с жътвената кампания 2011 г. Венцислав Данаилов активно участва в подготовката и провеждането на районните и регионалното състезания с младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец" и провежда подготовката и тренировката на 22 участника от два отбора.

Подгласник в Раздел „Г", Пожарникари на годината от направление „Превенция", подраздел за държавни служители със средно образование е главен пожарникар Любен Красимиров Казаков - младши инструктор в „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност" към РСПБЗН - Никопол при ОУПБЗН - Плевен.
Главен пожарникар Казаков работи активно за повишаването на противопожарната култура на учащите се. През изминалата 2011г. е изнесъл е 4 лекции на противопожарна тематика в училища и детски заведения и е подготвил за отпечатване във вестник "Никополски хоризонти" 4 статии, а при провеждането на кампанийните дейности (жътвена кампания, есенно-зимен сезон и др.) - 3 беседи. Провел е в пълен обем предвидените занятия с 30 членове на 3 МПО „Млад огнеборец" при Общински детски комплекс, гр.Никопол за учебната 2010/2011 г. Нееднократно през изминалата 2011 г. главен пожарникар Казаков, поради възникнали служебни необходимости, осъществява дежурство и участва в пожарогасене и извършване на спасителни дейности, като началник на дежурна смяна и замества началника на РСПБЗН-Никопол, при отсъствието му.