/ netinfo
На 8 януари - понеделник ще започне изплащането на пенсиите от Националния осигурителен институт за първия месец от 2018-та година. Изплащането на пенсиите ще приключи на 22 януари, уточниха от НОИ.
 
Минималната работна заплата става 510 лева

Хората, върху чиито пенсии са наложени запори по реда на чл. 446 от Гражданско-процесуалния кодекс, ще имат промяна в размера на удръжката, продиктувана от определения нов размер на минималната работна заплата за страната, който от 1 януари 2018 г. е 510 лв. 

Те ще получат пенсиите си след 8 януари, в зависимост от начина на изплащането им - с пенсионен запис, ако се изплащат чрез пощенска станция, или с превод по личната сметка, ако се изплащат чрез банка.