produkti
produkti / dariknews.bg
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започва поетапното предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти на общо 297 460 уязвими български граждани. Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 309 раздавателни пункта в цялата страна.
Всички правоимащи, включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане, ще получат по 24,070 кг от 16 вида хранителни продукти спагети – 1,5 кг; говеждо в собствен сос - 0,300 кг; леща – 3 кг; захар – 3 кг; гювеч – 1,6 кг; зелен фасул – 2,4 кг; лютеница – 0,500 кг; грах – 1,6 кг; домати стерилизирани – 1,6 кг; говежди кюфтета в бял сос – 0,600 кг; риба херинга – 0,170 кг; пиле фрикасе – 0,300 кг; зрял боб – 2 кг; конфитюр – 0,500 кг; ориз – 2 кг; олио – 3 л.
Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни..
На 3 януари 2019 г. ще бъде отворен първият раздавателен пункт в област Плевен и до 21 януари ще отворят всички останали. Подробният график за поетапното раздаване на продукти по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната. 
 
 

по ред
Временни пунктове
/населено място/
Адрес на пунктовете Период на раздаване  
1 Плевен град Ул.”П.Р.Славейков”№50 21,01,-08,02,2019  
2 Плевен кметства Ул.”Северна № 1 – стоково тържище 03,01,-18,01,2019  
3 Долна Митрополия Ул.”Цоньо Матев”№5 16,01,-08,02,2018  
4 Долни Дъбник Ул.”Ген.Ганецки”№2 15,01,-31,01,2019  
5 Белене Ул.”Възраждане”-общинска автобаза 09,01,-24,01,2019  
6 Левски Ул.”Н.Вапцаров”№1-спортна зала 14,01,-29,01,2019  
7 Червен бряг ГУМ 07,01,-23,01,2019  
8 Искър Ул.”Хр.Ботев”№17а 15,01,-30,01,2019  
9 Кнежа Ул.”23 Септември ”№1 08,01,-23,01,2019  
10 Гулянци Площад Демокрация 14,01,-30,01,2019  
11 Пордим Ул.”Неофит Рилски”-№6 09,01,-24,01,2019  
12 Никопол Ул.”Ал.Стамболийски” №5 11,01,-30,01,2019  
 
 
Право на подпомагане по програмата имат:
  • Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление (2016 г.– 2017 г.).
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас (за учебната 2017/2018).
  • Лица с трайни увреждания, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи и получават месечна добавка за социална интеграция (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане (м. юни 2018 г.).
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства за периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2018 г.-30.06.2018 г.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
Подробна информация, гражданите могат да получат от отговорните служители в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане и в регионалните офиси на БЧК.