/ Община Гулянци
Предложение за съгласие Община Плевен да кандидатства с проект за подобряване на материалната база на Общинския домашен социален патронаж ще бъде обсъдено през месец март в Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в Общински съвет-Плевен. Резюлюцията по предложението е от председателя на местния парламент Мартин Митев.

Общинският съвет на Плевен е приел 171 решения за шестмесечие

Община Плевен има намерение да кандидатства с проекта за привличане на външно финансиране от фонд „Социална закрила", като общата стойност на проекта е 24 504 лв. с ДЦС, от които задължителният финансов принос от страна на Общината е 10 %, или 2 450,40 лв. с ДДС.

Предвидените проектни дейности са: доставка на 4 професионални електрически фурни /трикамерни/ на обща стойност 19 920 лв. с ДДС, доставка на електрическа картофобелачка за 3 000 лв. с ДЦС и доставка на 6 стелажа от неръждаема стомана на обща стойност 1 584 лв. с ДДС.

Гласуваха разпределение на средствата за спорт и младежки дейности в Община Плевен

Изискванията на Фонд „Социална закрила" към кандидатите са при сключване на договор за финансиране да не се променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се осъществяват договорените дейности, като сградата ще бъде използвана за предвидените по проекта цели за срок най-малко 3 години от датата на приключване на договора. Изискуемият документ, потвърждаващ и доказващ намеренията на кандидатите, е решение на Общинския съвет.

Общинският съвет даде предварително съгласие за промяна статута на земеделски земи заради АМ „Хемус“

Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика подкрепя проекти на общини за изграждане на нова, реконструиране и модернизация на материална база за предоставяне на социални услуги, в това число за социалните услуги „Обществена трапезария" и „Домашен социален патронаж".

Максималната сума, предоставяна от Фонда, е 27 000 лв. с ДДС, представляващи 90 на сто от общата стойност на проекта, и собствен принос от бенефициента до 3000 лв. с ДДС, представляващи 10 %.