Кметът на Плевен подписа договора за новите 40 тролеи
Кметът на Плевен подписа договора за новите 40 тролеи / archive.dariknews

Кметът на Община Плевен проф. д-р Димитър Стойков подписа договора  за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност, във връзка с изпълнението на одобрен проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух, чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт". Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Изготвеното съвместно проектно предложение „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен" е с водещ партньор Община Бургас и има за цел доставката на 100 тролейбуса за нуждите на градския транспорт в четирите общини-бенефициенти.

За Община Плевен стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 37 341 275,00 лева, предназначени за закупуване на 40 тролейбуса.