Измениха инвестиционната програма на Община Плевен за тази година

Martin Mitev
Martin Mitev / dariknews.archive
Да бъде изменена общинската инвестиционна програма за тази година, реши на ноемврийското си заседание Общинският съвет на Плевен. Причините разясни на днешната си пресконференция в Пресклуба на БТА председателят на местния парламент Мартин Митев:
„След проведени процедури по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнители и доставчици за няколко обекта от Инвестиционната програма на Общината за 2018 г. се установи, че съгласно сключените договори предвидените средства за тези обекти реално няма да няма да бъдат изразходвани в тази бюджета година, а в следващата. Така съответните суми за обектите остават в резерва, а същите средства ще бъдат предвидени в общинския бюджета за 2019 г. Поради тези причина приехме и промените в инвестиционната програма за 2018-та“, коментира Мартин Митев. Той посочи и кои са съответните обекти: 
За обект „Основен ремонт на хотел „Сторгозия", финансиран със собствени бюджетни средства, е избран изпълнител, но в договора не е предвиден аванс. Така по този обект няма да бъде извършвано плащане от заложените в програмата за тази година 100 000 лв.
Идентично е ситуацията и с включените като обекти основни ремонти на 6 детски ясли в Плевен - „Чайка“, „Дружба“, „Щастливо детство“, „Латинка“, „Асен Халачев“ и детска ясла „Мир“. До края на бюджетната година и там няма да бъдат извършвани разходи и предвидените за това суми стават 0 лева.
За закупуването на високопроходими автомобили за нуждите на кметствата без самостоятелен бюджет не са се явили кандидати и този разход, който е в размер на 42 000 лв., също няма да се осъществи в бюджетната 2018-та.
В договора за изграждане на видеонаблюдение на Плевен е записано, че плащането ще се осъществява ежемесечно на вноски и от планираните за годината 180 000 лв. ще се разплатят разходи само в размер на 25 200 лв.
В резултат на всички посочени промени резервът за непредвидени и неотложни разходи" в частта „Местни дейности" на бюджета на Общината за 2018 година се увеличава с 360 800 лв., се посочва в решението на Общинския съвет.