/ ThinkStock/Getty Images
След спечелен конкурс за повишаване, в Окръжната прокуратура в Плевен в длъжност встъпиха прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов, съобщиха от обвинението.

Актовете им за встъпване бяха връчени от г-н Владимир Николов - административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура, който им пожела успешен професионален път.

Прокуратура

На встъпването присъстваха Пламен Петков - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура, магистрати и служители от Окръжа прокуратура и ОСлО.

Прокурорите Христо Петров Сурджийски и Христо Денчев Христов са повишени на длъжността „прокурор“ в Окръжна прокуратура с Решение по Протокол №37/03.11.2021 година на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

Христо Петров Сурджийски работи в системата на Прокуратурата на Република България от 2002 година и има 21 години юридически стаж. Заема последователно длъжностите прокурор в Районна прокуратура- Плевен и зам. административен ръководител - зам. районен прокурор  на Районна прокуратура.

Христо Денчев Христов има 26 години юридически стаж. До момента е заемал длъжностите прокурор в Районна прокуратура-Сливен, административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-Сливен, изпълняващ функциите административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура-Нова Загора и зам. административен ръководител - зам. районен прокурор на Районна прокуратура-Сливен.