Данните от самоотчета могат да се декларират на сайта на ЧЕЗ
Данните от самоотчета могат да се декларират на сайта на ЧЕЗ / archive.dariknews

От 1 август "ЧЕЗ Разпределение България" АД започна извънредно отчитане на измервателните уреди. В тази връзка компанията активира на сайта си специално приложение, на което клиентите на компанията могат да декларират данните от самоотчета на електромерите.

Приложението се намира на заглавната страница  както и в секцията „За клиента", подсекция „Актуално". Приложението ще бъде активно в периода от 1 до 7 август, а връзка към формата за самоотчет е - http://www.cez.bg/bg/za-klienta/aktualno/deklarirane-pokazania-2013.html.

Това е една от възможностите, които ЧЕЗ дава на клиентите си за деклариране на показанията на измервателните уреди във връзка с новите цени на електроенергията от 1 август. Освен чрез сайта на компанията, битовите клиенти могат да подадат информация на денонощната информационна линия на ЧЕЗ - 0700 10 010 (меню 2), по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 или в Центровете за обслужване на клиенти.

Желаещите да направят самоотчет трябва да информират ЧЕЗ за данните от измервателния уред (по всички тарифи), клиентски номер, датата на отчитане, трите имена на титуляр и адрес на обекта, за който се декларират показания.