svarzi4ni
svarzi4ni / dariknews.archive

На 25 септември 2017 г. се навършват 139 години от създаването на Свързочните войски и на органите по информационно осигуряване на Българската армия.

На днешния 25 септември 1878 г. е създадено първото свързочно подразделение в Българската земска войска.

През ноември 1943 г. инженерно-свързочните войски се разделят на два отделни рода войски: инженерни и свързочни. От 1943 г. до днес, свързочните войски постоянно усъвършенстват организационно-щатната си структура, снабдяват се с модерни средства за управление на войските, овладяват свързочното дело, с достойнство участват в двете фази на Отечествената война (1944 - 1945 г.) и във всички учения, провеждани от Българската армия.

От 1 септември 1997 г. в състава на Свързочни войски, организационно се включват и органите по автоматизация на управлението на войските.