1200 акта съставиха през годината горските от РДГ в Кърджали

1200 акта съставиха през годината горските от РДГ в Кърджали
1200 акта съставиха през годината горските от РДГ в Кърджали

1200 акта са съставени на територията на РДГ-Кърджали от началото на годината до този момент, като тя обхваща горски терени в областите Кърджали и Хасково,  съобщи директорът на дирекцията Тодор Зангочев.

За област Кърджали актовете и наказателните постановления са  457, от които 401 по Закона за горите, 38 по Закона за лова и опазване на дивеча и 18 по Закона за рибарството. Иззети са и предметите на престъпленията, а това са 129 кубика дърва, два товарни и 8 леки автомобили, 16 моторни триона, 21 каруци и една сърна.

Незаконната сеч не е така сериозно разпространена както в други територии на страната. В по-голяма част от случаите става дума за незаконно придобити от половин до един кубик дървесина от горските терени на пограничните територии, твърди Зангочев.

По думите му поради различни обстоятелства, географски и свързани със собствеността на горите, явлението „незаконна сеч" не засяга толкова Кърджалийска област. От общата територия на РДГ-Кърджали 81 процента са държавна собственост, 16 на сто са общински, а едва 2 процента са собственост на частни юридически и физически лица. А за област Кърджали държавните горски терени са 97 процента.

Малкото частни гори и разпокъсаността на горските терени са предпоставка и за по-малко нарушения, твърди Зангочев.