Започна подаването на документи за отпускане на помощи за първокласници
Започна подаването на документи за отпускане на помощи за първокласници / Дарик,архив

В Кюстендилска област са подадени 12 молби за отпускане на еднократна целева помощ за деца, записани в първи клас за учебната 2015/ 2016 г., по реда на Закона за семейни помощи за деца. Подаването на документи започна на 1 юли, а  крайният срок е 30 септември.


Размерът на помощта е 250 лева. Право да я получат имат семействата, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище. Необходимо условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията да е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.
Семейства, който са получили еднократна помощ за първокласници, но децата им не посещават училище, ще трябва да възстановят сумите.