Учредява се дружество Никола Жеков
Учредява се дружество Никола Жеков / Дарик радио,архив

Кюстендилски общественици учредяват родолюбиво дружество . От понеделник, учредителните документи на дружеството ще бъдат на разположение за подпис към всички желаещи /за седмица/ в Емфиеджиева къща при арх. Юлий Фърков.
На 1 октомври 2015 г. /стар стил/ се навършват точно 100 години, т.е. век, от включването на България, или тогава Царство България, в Първата световна война.
„По този повод, от 1 октомври до 14 октомври /нов стил/, когато преди век България обявява война на Сърбия, и с този акт се включва в световния конфликт /тогава - Европейска война/, е отворена подписка към местната будна, любознателна и родолюбива общност - за включването й сред учредителите на сдружението. Принципно, идеята по решението за учредяването е на местни кюстендилци и изявени общественици. Сдружението е изцяло аполитично и е с родолюбива насоченост към родовата местна памет.
Нашият град е избран в хода на първия световен конфликт за главна квартира на армията. В града е позиционирано и пребивава цялото държавно и военно ръководство на царството в продължение на близо 4 години, когато след пробива на Добро поле с последвалото Войнишко въстание, се срива последния национален идеал за общобългарско обединение - завършил трагично с Ньойския договор.
В този смисъл, съдбата на България през последното столетие, е пряка последица от избора направен от българското държавно и военно ръководство, който е пък пряко обвързан с нашия роден град - Кюстендил. На практика, Версайската система от договори е препотвърдена от Парижките мирни договори след края на Втората световна война - които са в сила като международен ред и до днес. Във Версай за стария свят се налага нова международна конфигурация и система за международна сигурност, заменила старата - в сила до ПСВ, и дело на Виенския конгрес от преди два века. Времевото разстояние от век се приема за оптимално за историческа оценка на събитията по принцип, и в частност от времето на участието на България в ПСВ - което пък се води на практика от Кюстендил.
По тази причина, решихме да учредим дружеството, което ще има в резюме накратко следните цели:
1. Да припомни историческите събития свързани с Кюстендил във връзка с участието на България в ПСВ;
2. Да преоцени тези събития;
3. Да организира и домакинства на всякакви местни мероприятия, вкл. с международен резонанс, за постигане на основните си цели.
Дружеството ще се ограничи със срок от 5 години, т.е. за времето на участието на България в ПСВ и последвалите това участие събития. Учредяването на дружеството е продиктувано изцяло от патриотични подбуди и ще е под девиза "Времето е в нас и ние сме във времето", информират учредителите.
Учредяването е отворено за всички български граждани, общественици и родолюбци и не е обвързано с каквито и да било държавни или местни институции, а е изцяло гражданско дело, т.е. за учредители могат да бъдат само ФЛ. Засега има подсигурено финансиране, но в бъдеще във връзка с мероприятията по отбелязваните исторически местни събития, може да се включат като дарители търговци и институции, но под условие да няма търговска или друга реклама. Сред учредителите могат да бъдат само кюстендилци или български граждани свързани родом или другояче с Кюстендил.
Дружеството ще носи името на ген. Никола Жеков - главнокомандващ БА в Световната война. За успеха на общонационалната кауза, под командването на ген. Жеков от Кюстендил, местната общност и кюстендилската община даряват на генерала вила в която да пребивава по време на престоя му в града, която днес е известна като и като развлекателно заведение /за общо трети път подновявана като постройка/ - т.нар. Вила на генерала на Хисарлъка.
Дружеството избра и се спря на това име, т.е. като Дружество "Никола Жеков", понеже ген. Никола Жеков е единствения българин присъствал на денонсирането на Ньойския договор.