/ Дарик радио,архив
Рецитал „Лирични мигновения” на Дамско поетично ателие „Веса Паспалеева” ще се проведе в Кюстендил. Това ще стане на 5 март, от 17:30 часа в Синята зала на читалище „Братство 1869”-Кюстендил по повод Празника на жената.

Денят на любителското творчество на националния празник на България в Кюстендил

„Много от поетесите имат свои книги, на други тепърва им предстои да ги издадат. Те имат различни професии - ученици, студенти, журналисти, учители, служители, но трепетът на словото ги сближава и дава криле за поетично вдъхновение, те носят болката и радостта от нашия ден”, казва Благой Ранов - създател на поетичното ателие.