Рампа за деца в неравностойно положение ще бъде изградена в ОУ Христо Ботев Самораново
Рампа за деца в неравностойно положение ще бъде изградена в ОУ Христо Ботев Самораново / Маргарита Петрова,Дарик радио

Рампа за деца в неравностойно положение ще бъде изградена в ОУ "Христо Ботев" в село Самораново. Директорът на учебното заведение е изпратил писмо до кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев, в което се обяснява, че учебното заведение се посещава от дете, което има нужда от такова съоръжение. Комисия от Община Дупница направи оглед и изготви количествено-стойностна сметка. 4 212 лева ще струва изграждането на естакадата. Монтирането ще започне веднага след като климатичните условия го позволят.
От Строителния отдел към Община Дупница днес приключиха с изграждането на парапети за нуждите на млада жена в село Бистрица.