Кюстендил
Кюстендил
Календарът на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев” е тържествено отворен  на първия ден от новата учебна 2019/2020 година.
      Всичко  в света се променя - технологии, бизнес, икономика, нрави, хора. Изчезват традиционни професии, раждат се нови специалности. В тази сложна среда колективът има амбицията да предложи специалности, които отговарят на потребностите на пазара на труда.  Това е уникалният шанс да се градят специалисти в икономиката, администрацията и управлението. В гимназията са подготвени хиляди професионалисти в изкуството на финансите и инвестициите.
        Предходната учебна година донесе поводи за гордост на ПГИМ „Йордан Захариев“  в областни и национални състезания по български език и литература, чужди езици, математика, история, философия, счетоводство и статистика, в спортни състезания. 

Кюстендил