Представят метода Светофар пред учителите в Дупница

/ Фондация Деца на България
Екип на Фондация Деца на България, по покана на Община Дупница ще проведе 2 обучения по метод “Светофар”, за повече от 70 директори, учители, психолози, логопеди от училища и детски градини. Начало на обученията - 12:30 ч и 13:45 ч., в сградата на община Дупница.
 
Ученици от гимназия "Христо Ботев"-Дупница бяха част от Деня на световните данни

Метод “Светофар” осигурява световно ниво на експертиза и ноу-хау и има за цел чрез усвояването и приложението на елементарни и лесни за изпълнение техники да създаваме заедно култура на етика и почтителност, активация на съзнанието на всички нива в обществото.

Ученици ще управляват Община Дупница в продължение на един ден

Най-важни за нас са учителите и преподаващите и смятаме, че те трябва да получат обществена подкрепа, коментират от екипа по проекта. Всички участници в обученията ще получат материали, специално подготвени по темите, които заявиха за важни за обществото и пакет материали от всички проведени до сега обучения.

Методът Светофар
Фондация Деца на България

Теми на обучението са: Агресията между децата в училище и детската градина. Приобщаване на родителите. Създаване на култура на екипност между родители, учители и деца. Разпределена отговорност.
Дарик- Кюстендил