Пари за соларна електроцентрала, улици, театър, галерия и стадион
Пари за соларна електроцентрала, улици, театър, галерия и стадион / netinfo

  50 000 лв. за проучване и изготвянве на технически проект за соларна електроцентрала са предвидени в актуализирания списък за капиталови разходи, който ще разгледа ОС- Кюстендил, на извънредна сесия на 16- ти октомври.

  190 000 лв. са заложени за основен ремонт на ул. "Батак", а 30 000 лв. за ул. "Любен Харалампиев". За довършване на канализацията в кв. "Въртешево" и асфалиране на улици общината отделя 300 хил. лв.

  Кметът Петър Паунов предлага на Общинския съвет да бъдат използвани 80 000 лв. за изграждане на подпорна стена, улично осветление и паркинг зад бившия Младежки дом. С други 40 000 лв. ще се изработи проект за пречиствателна станция за селата Граница, Берсин, Пиперков чифлик и Згурово.

  В сферата на културата са предвидени- 89 000 лв. за ремонти в театъра и преустройство на страничен джоб в куклена сцена, за реконструкция на галерията 46 867 лв., за покрива над фондохранилището на музея- 25 хил. лв.

  ОС трябва да утвърди и летните ремонти на стадион "Осогово" на обща стойност 194 000 лв., за тревния терен, съблекалните, седалки с облегалки, външни тоалетни и предпазни огради. 

  Капиталовите разходи ще бъдат увеличени с 1 816 457 лв.