Извънредно отчитане на електромерите, можете да го направите и сами
Извънредно отчитане на електромерите, можете да го направите и сами / ЧЕЗ

„ЧЕЗ Разпределение България" АД започва извънредно отчитане на електромерите на клиентите си във връзка с обявената от Комисията за енергийно и водно регулиране предстояща промяна на цените на електрическата енергия за битови и бизнес клиенти от 01.11.2015 г. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация за него може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.
ЧЕЗ е създала необходимата организация за бързо и коректно отчитане на електромерите в Западна България. Ангажирани са допълнително 314 служители. Всички отчетници ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни.
При желание клиентите ще могат сами да отчетат и декларират показанията на своите средства за търговско измерване. Тези, които се възползват от възможността, трябва да запишат показанията от електромерите си на 31 октомври 2015 г. и да подадат данните към компанията между 1 и 5 ноември през уеб-сайта www.cez.bg, меню „Самоотчет", по електронната поща на адрес zaklienta@cez.bg, на денонощната телефонна линия 0700 10 010 (меню 2) и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ в работни дни от
2 до 4 ноември. При самоотчета трябва да се посочат данните от електромера по всички тарифи, датата, на която е направен отчетът, клиентския номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.
Подадените данни от клиентите ще се считат за отчетено потребление към 31.10 .2015 г., включително. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.