община Дупница
община Дупница / Дарик- Кюстендил
Положително е становището на кмета на Община Дупница инж.Методи Чимев за намерението на "ТЕЦ - Бобов дол" ЕАД да осигури и монтира информационни табла (монитори), от които жителите ежедневно да получават информация.

От писмото до кмета на общината, което е адресирано още до кмета на община Бобов дол Елза Величкова и кмета на Големо село Васил Васев става ясно, че в рамките на две седмици от получаването на положително становище, ще бъдат монтирани мониторите. "Възложил съм на служителите от отдел "Екология" да преценят на кои обществени и достъпни за виждане от максимално голям брой наши съграждани места, могат да бъдат монтирани.
Ежедневно ще се излъчват данните от мониторинговата система за измервания от двете пречиствателни съоръжения. Показателите ще бъдат достъпни постоянно и са прах, серни, азотни и въглеродни оксиди и други. Темата е много сериозна и дискутирана от повече от година, така че подобен мониторинг би бил от сериозна полза за всички и най-вече за максимална прозрачност за екологичните норми. В следващите дни ще уточним детайлите и местата, за да се премине към реализация", коментира инж.Чимев.