Общински съвет Дупница
Общински съвет Дупница / Маргарита Петрова
Община Дупница предприема действия по промяна на собствеността на републикански път в общински. Предложението на кмета на община Дупница е в резултат на подадено от община Сапарева баня писмо за съгласие.

Още миналата година от курортната община изпратиха писмо до МРРБ за прехвърляне на собствеността на републиканската пътна мрежа път 6204, в участъка му преминаващ през община Дупница. С писмо от края на миналата година от МРРБ е дадено принципно съгласие за прехвърляне на собствеността на третокласния път, но с цялата му дължина.

Общините, през които преминава са две Дупница и Сапарева баня. Необходимо е обаче решение на двата общински съвета, за да може да бъде извършено прехвърлянето. От началото на тази година такова решение има ОбС- Сапарева баня. В петък се очаква решението на ОбС-Дупница.

Мотивите община Сапарева баня да поиска прехвърлянето на този участък са основно обособяване на синя зона около банята, където е затруднено нормалното преминаване на автомобили. Улицата не е общинска собственост и там не може да се обособява платено паркиране, а така не може да се въведе и ред в паркирането.

Освен това, ако пътя стане общинска собственост, община Сапарева баня би могла да кандидатства за цялостна рехабилитация на пътя в с. Ресилово, който е лошо състояние от години, въпреки, че най-големите дупки бяха запълнени.
 
Дарик- Кюстендил