Български документи за самоличност на работа и в изборния ден
Български документи за самоличност на работа и в изборния ден / Дарик Кюстендил

Във връзка с провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за кметове и общински съветници /23 октомври 2011 г./  звената „Български документи за самоличност" към СДВР и ОД МВР в страната ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват. Те ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди изборите и на пълен работен ден на 22 и 23 октомври т.г.: 

1.В седмицата преди изборите е създадена необходимата организация, която ще даде възможност и на гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) поради изгубване, кражба, повреда, унищожаване или с изтекъл срок, да упражнят правото си на глас.

2.В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност,  с което да гласуват.

3.Само при липса на възможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 21 октомври 2011 г.,  ще бъдат издавани необходимите удостоверения.

4.За издаването на удостоверения гражданите лично подават искане в периода от 17 октомври до 15.00 ч. на 23 октомври 2011 г. в  ОД МВР и РУП в областта. От 15.00 до 17.00 ч. в изборния ден /23 октомври/ - в  ОД МВР -  Кюстендил.

5.Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта.

6. Удостоверения може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес, след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.

7.Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация 21 октомври 2011 г. Удостоверениeто се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно до приключване на изборния ден.