Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
 
Административен съд –Кюстендил насрочи за разглеждане в открито съдебно заседание адм. дело № 528/2019г., образувано по жалби срещу решение № 189/28.10.2019 Г. НА ОИК-ДУПНИЦА.
В Административен съд – Кюстендил е образувано адм. дело № 528/2019г. по предявена жалба от Спас Борисов Андреев от с. Крайници, община Дупница в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната кандидатска листа за общински съветници на Политическа партия „Съюз на демократичните сили“, срещу   Решение № 189 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница, с което е определен резултатът от избора на общински съветници  в Община Дупница от проведените на 27.10.2019г. местни избори.
Съдът служебно е констатирал, че по идентични с настоящата жалба са образувани и съединени:
Адм. дело № 529/2019 г. по жалба от Красимир Иванов Борисов в качеството му на кандидат за общински съветник от регистрираната листа за общински съветници на ПП “Български демократичен център”, срещу   Решение № 189 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница.
Адм. дело № 530/2019 г. по жалба от Йонко Йорданов Гергов от гр. Дупница, в качеството му на упълномощен представител на ПП „Партия на зелените“ и на кандидат за общински съветник от регистрираната листа за общински съветници на ПП „Партия на зелените“, срещу   Решение № 189 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница.
Адм. дело № 534/2019 г. по жалба от Георги Василев Градевски от гр. Дупница в качеството му на кандидат за кмет на Община Дупница от ПП „Алтернатива за българско възраждане“  срещу   Решение № 189 от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия /ОИК/ - Дупница.
С Определение № 791 от 13.11.2019 г. съдът е насрочил за разглеждане в открито съдебно заседание Адм. дело № 528/2019 г. по описа на КнАдмС на 18.11.2019 г. от 13:00 часа.