Административен съд Кюстендил е на второ място по натовареност на съдии

темида съд
темида съд / DarikNews.bg - архив
Административен съд - Кюстендил е на второ място, спрямо останалите административни съдилища, по действителната натовареност на съдии към всичко дела за разглеждане и на трето място спрямо свършените дела за предходната календарна 2018 година,отчете председателят Иван Демиревски.
 
От 01.04.2016 г. в съдилищата работи система за изчисляване на натовареността на съдиите, чиято задача е да установи обективен първичен измерител на натовареността въз основа на необходимо присъщото време за разглеждане и приключване на дела от различен тип съгласно предварително изработен класификатор от групи дела. Към настоящия момент всички съдии от Административен съд – Кюстендил са формирали индекс на натовареност, който попада в интервала на „високо натоварени“
  Действителната натовареност на съдиите за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.
-към дела за разглеждане – 26.45/месечно
- към свършени дела – 18.59/месечно