130 работни места са заявени през август в “Бюро по труда” Кюстендил

бюро по труда
бюро по труда / netinfo
В дирекция “Бюро по труда” Кюстендил са заявени през месец август 130 работни места - на първичен трудов пазар 117 работни места и за субсидирана заетост – 13 работни места.
          Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите образование, търговия и  преработващата промишленост.
  На територията на района, обслужван от Д“БТ” Кюстендил през м.август са постъпили на работа 139 безработни лица, от тях:  109 /78.4%/ са започнали работа  на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост – 30 лица.
         През месец август 2017 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.