В Димитровград откриха Център за настаняване от семеен тип за деца в риск
В Димитровград откриха Център за настаняване от семеен тип за деца в риск / DarikNews

В Димитровград откриха Център за настаняване от семеен тип за деца в риск
netinfo

Център за настаняване от семеен тип за деца в риск бе открит днес с водосвет, отслужен от отец Георги Тодев в димитровградския кв. Черноконево. За центъра община Димитровград избра името „Дъга”. Сградата с обща площ 1 486 кв. м бе построена, оборудвана и обзаведена по проект, с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.), схема „Подкрепа за деинституционализация  на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.  654 340.15лв. бе общата му стойност, като 85 %- 556 189.13 лв. е съфинансиране от ЕФРР, а 15 %- 98 151.02 лв.- от националния бюджет. За изпълнител на строителните дейности, на стойност 519 200.82 лв. бе избрано ДЗЗД „Тракийски строежи”, град Гоце Делчев. Строителният надзор осъществи „Станд-Ф” ЕООД- Стара Загора. Специализираното оборудване и инвентар за деца с увреждания е доставено от благоевградското „Перун ККБ”ЕООД. 47 080 лв. е стойността на обзавеждането от „Премиер-ПЛ”-Плевен”. 20 000 лв. е стойността на техническите проекти и авторски надзор от софийското „Владимиров-Гюнелиев архитекти” ООД, а одитът- 2 900 лв., прави „Финанс одит Консулт 2002”.

Капацитетът на открития днес център е 12 деца на възраст от 3 до 18 г., плюс възможност за още две допълнителни. Разположен е върху общински имот на удобно и достъпно място в кв. Черноконево. Спазени са и изискванията да е в близост до здравни, образователни и социални услуги. Сградата е на един етаж, с подход от север, където са разположени стопански вход и паркинг за 3 автомобила. Ситуирана е в северната част на имота, за да се осигури максимална площ за южен двор, като озеленяването е 40 процента от общата. Архитектурното решение предвижда изцяло южно изложение на всички спални помещения, както и на дневните и трапезарията. Оформени са 3 функционални модула с по две спални със санитарни помещения, едното от които приспособено за деца с двигателни затруднения, трапезария, кухня и дневна.

В Димитровград откриха Център за настаняване от семеен тип за деца в риск
netinfo

Проекта и изпълнението му днес презентира ръководителят му инж. Клавдия Тончева от община Димитровград. Създадена е безопасна и сигурна среда, близка до семейната, която да осигури на децата възможности за пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване, посочи тя.

Гости за откриването бяха Юлиян Моллов – началник на отдел Южен централен район към МРРБ и главният секретар на министерството Климентина Върбанова. Димитровград е сред 62 български населени места, в които е предвидено изграждането на подобни центрове. Очаква се до края на годината 1/3 от тях да бъдат открити, посочи тя и отчете, че реализацията на проекта в община Димитровград е била безпроблемна.

Общинската администрация и общинският съвет в Димитровград са готови да съдействат за реализацията на подобни социални проекти и развитие на социалните услуги, посочи председателят Стефан Димитров, като акцентира, че липсва дом за настаняване на възрастни хора, а по данни на статистиката общината е със застаряващо население.

13 души ще е персоналът в Центъра за настаняване от семеен тип за деца в риск, който ще бъде избран и обучен по проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси” на стойност 175 000 лв. В близките дни предстои кметът на община Димитровград Иво Димов да назначи екип по проекта, а до месец февруари да бъде избран и персоналът, за който да започне обучение, съобщи той. Изпълнението на този проект е до ноември 2014 г., след което финансирането ще бъде делегирана от държавата дейност, уточни кметът Иво Димов.

Децата, които ще бъдат настанени в център „Дъга”, ще подбира дирекция „Социално подпомагане”. Те ще са от област Хасково, като с предимство ще бъдат тези от община Димитровград, посочи днес регионалният директор Грета Иванова.

 

За община Димитровград това е втори такъв център за настаняване на деца от семеен тип. По ОП „Регионална развитие” за област Хасково са предвидени общо 4, първият от които бе открит днес в кв. Черноконево. Останалите са в Харманли и два в областния град Хасково.