/ Дарик радио, Хасково, Архив
Областният управител на Хасково проведе заседание
Нов областен регистър и картотека на военните паметници има Хасково.

Управителят на област Хасково инж. Минко Ангелов проведе заседание на комисията "Военни паметници“ в зала "Марица“ на Областна администрация-Хасково. На заседанието бе приет нов регистър на монументите. 

Секретарят на Областната комисия Делчо Кунчев обясни, че паметниците, които ще бъдат вписани в регистъра са 174, тъй като част от първоначално подадените са отпаднали. Причината е, че не отговарят на определението за "военен паметник“ по Закона за военните паметници, обясни г-н Кунчев.

Премахнати от списъка са 15 бр. паметници в 4 общини: Хасково, Любимец, Симеоновград и Ивайловград.

Комисията гласува и втора точка от Дневния ред. Приет бе идейно-художествен проект за изграждане на военен паметник в с. Остър камък, община Харманли. Той е дело на частна инициатива, уточвямат още от Областната управа.