/ / iStock/Getty Images
"Специализирана болница за активно лечение по онкология - Хасково" иска от община Хасково разрешение да ползва банков кредит за закупуването на медицинска апаратура за лъчетерапия в размер на 3,540 млн. лева.

Заявлението трябва да бъде разгледано и гласувано на предстоящата сесия на Общинския съвет на 30 юли.

При одобрение онкоболницата ще използва средствата за придобиването на линеен ускорител за Отделението по лъчетерапия.

Управителят на лечебното заведение Матей Матеев е мотивирал, че СБАЛО е единственото специализирано лечебно заведение за областите Хасково и Кърджали по отношение на профилактика, диагностика, регистрация, комплексно лечение и диспансеризация на онкоболни.

Към края на 2020 г. на отчет се водят 13 574 болни от двете области.

За първи път в Пловдив - апарат запазва косата по време на химиотерапия

В документа се изтъква още, че досегашният апарат за лъчетерапия е на края на своя експлоатационен период и е с остаряла технология.

При даване на съгласие за отпускане на заем от страна на ОбС, болницата се ангажира да погасява кредита със собствени средства.
БТА