/ DarikNews.bg, Архив
Традиционния конкурс за финансово подпомагане на книгоиздаването обяви Община Димитровград. 5000 лв. за финансиране на нови книги от местни автори ще бъдат разпределени в няколко категории: стихосбирка, роман, сборник разкази, драматургия, книга за деца, литературна история, монография, литературна критика, историческо или краеведско изследване за димитровградския регион и издания за личности с принос за града и общината. Право да кандидатстват имат физически лица, народни читалища и юридически лица с нестопанска цел, а срокът за представяне на ръкописите е 22 март.

Наградиха най-четящите димитровградчани (СНИМКИ)

Съгласно утвърдените от общинския съвет условия, кандидатите трябва да отговарят на 7 критерия:

1. За физическите лица – да имат адресна регистрация по постоянен адрес на територията на община Димитровград;
2. За народните читалища и юридическите лица с нестопанска цел – да имат седалище и адрес на управление на територията на община Димитровград;
3. Да не са подпомагани финансово по същата Наредба през последните две години;
4. Да нямат присъдена друга местна или национална финансова подкрепа за проекта, с който кандидатстват;
5. Един кандидат не може да кандидатства с повече от един проект;
6. Не се отпускат средства за преиздаване на вече издадени творби;
7. Не се финансират разходи за представяне, рекламиране и книгоразпространение на изданието.

 
Иво Димов: Бюджет'2019 за Димитровград е най-трудният от 8 години

Наборът от документи, които се подават на Гише № 1 в Център за информация и услуги за граждани на партерния етаж в Общинска администрация - Димитровград, бул. „Г. С. Раковски”, трябва да включва:

1. Ръкопис на проекта за издаване на хартиен, а при възможност и на електронен носител;
2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства;
3. Творческа биография на кандидата;
4. Нотариално заверено пълномощно – в случай, че предложението за участие не се подава от автора или негов законен представител;
5. Декларация от кандидата, че проектът, с който кандидатства в конкурса не е издаван и не е получавал друга местна или национална финансова подкрепа през последните две години;
6. Бюджет на проекта – оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, тираж и проектостойност за издаване на книгата;
7. Очаквана финансова подкрепа от община Димитровград.