Глобиха пивоварния завод в Хасково заради замърсяване на околната среда
Глобиха пивоварния завод в Хасково заради замърсяване на околната среда / netinfo

Текуща месечна санкция в размер на 3 300 лева наложи регионалната екоинспекция на Пивоварен завод – Хасково, съобщават от пресцентъра на инспекцията. Наказателното постановление е разписано от министър Чакъров, а причина за налагането му е констатирано замърсяване на околната среда и неспазване на определените в разрешителното за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект индивидуални емисионни ограничения.

При проверка през май на пречиствателната станция, собственост на пивоварния завод е установено, че всички съоръжения и инсталации работят в нормален технологичен режим. Резултатите от взетата водна проба обаче, показват превишение на някои от емисиите. Над 10 пъти е превишено количеството на разтворените фосфати, химическата потребност от кислород е завишена с над два пъти. Над пределнодопустимите стойности са азот амониев и мазнини от растителен и животински произход.

Санкцията следва да се заплаща от май тази година до преустановяване на причиненото замърсяване и констатиране на нови по–ниски стойности на замърсителите.