Защо в защитена от НАТУРА 2000 зона ще се строи асфалтова база
Защо в защитена от НАТУРА 2000 зона ще се строи асфалтова база / netinfo

С актуално питане на общинския съветник Момчил Минчев до кмета на общината Йордан Стойков започна първото следваканционно заседание на местния парламент в Севлиево. Въпросът бе свързан с аргументите за допускане изграждане на асфалтова база в местността Чакала, която е защитена по НАТУРА 2000 зона „Видима БГ0000618".

С думите, че общинската администрация се е движила от разпоредбите на българското законодателство, започна отговорът на севлиевския градоначалник. Той посочи, инвестиционните намерения на местната фирма „Термогаз сервиз" ООД са върху собствен терен, както и че, за да получат допускане за изработване на подробен устройствен план (ПУП) върху него, те са получили положителни становища от всички институции, специализирани органи и експлоатационни дружества.

В следствие на това ПУП е разработен на основание заповед на кмета от март т.г. въз основа на положителни становища от РИОКОЗ, РИОСВ, от Басейнова дирекция в Плевен, от главния архитект на общината и на експлоатационните дружества в града.

Йордан Стойков посочи, че в становището на еко-инспекцията се казва, че „няма вероятност производството да покаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията или видовете, предмет на защитена зона „Видима". „На този етап нямаме основание да откажем допускане на проектирането и изграждането на асфалтовата база. В противен случай това би било възпрепятстване на инвестиционно намерение", категоричен бе г-н Стойков.