Увеличава се замърсяването на реките, езерата, почвите и въздуха
Увеличава се замърсяването на реките, езерата, почвите и въздуха / DarikNews.bg

На 22 април отбелязваме Международния ден на Земята. Събитието вече 43 години обединява правителства, компании, неправителствени организации и милиони хора по целия свят с обща отговорност за запазване на планетата.

От РЗИ-Габрово припомнят, че България е една от първите страни, присъединили се към международното отбелязване на Деня на Земята, започнало от 1990 г. На призива за отбелязването на Деня на Земята се отзовават хиляди българи и денят се чества с разнообразни прояви, посветени на опазването на околната среда.

На 22 април 1992 г. президентът на Република България Желю Желев подписва клетвата в името на Земята. Над 30 хиляди български деца се подписват под Декларацията за пълномощие за живот на Земята. Декларацията е връчена на Конференцията на ООН за околната среда и развитието, проведена в Рио де Жанейро през юни 1992 г. Оттогава всяка година България участва в отбелязването на Деня на Земята и дава своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

Тази година Денят на Земята се отбелязва с призив за действие срещу изменението на климата. С този термин се означават всички видове климатично непостоянство. През последните години е установено, че стопанската дейност на човека оказва значително влияние върху съвременния климат. Променен е химичният състав на земната атмосфера вследствие увеличеното съдържание на т.нар. „парникови газове”. Това са основно въглеродният диоксид и водните пари, но също метанът, азотният окис и др. От започването на индустриалната революция концентрацията на най-големия „виновник” за парниковия ефект- въглеродния диоксид се е повишила с близо 30%, тази на азотния окис- с 15 %, а на метана се е удвоила. Въпреки малката концентрация на последния, парниковия ефект, който той предизвиква, е 7,5 пъти по-голям от този на въглеродния диоксид. Рязко увеличеното изгаряне на горива /въглища, петрол, природен газ, дърва/ в транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден диоксид и други парникови газове и аерозоли.

Радиоактивното замърсяване през последните години също има дял в цялостното замърсяване на природата. От средата на миналия век се правят опити с ядрено оръжие за военно използване на атомната енергия. Експлозии се извършват далеч от населените места, но радиоактивните частици могат да бъдат отнесени навсякъде от въздушните течения и дъждовете. Свидетели сме и на няколко значими аварии на ядрени електроцентрали.

Навсякъде по планетата се увеличава замърсяването на реки, езера, почвите и въздуха. То може да бъде предизвикано от природни фактори, но най-често е в следствие човешка дейност.

Какво да се направи?

На държавно ниво: да се приемат и актуализират и спазват законите, свързани с чистотата на въздуха, водата и опазването на застрашените видове растения и животни; да се инвестира в технологии използващи възобновяеми източници на енергия неизхвърлящи вредности в околната среда.

На Земята може да помогне  и всеки неин жител! Как?

Като по-често се ходи пеша или се кара велосипед - не автомобил.

Като се използвайте чанти за многократна употреба  при пазаруване.

Увеличава се замърсяването на реките езерата почвите и въздуха
netinfo

Като се изхвърляйте отпадъци разделно. Рециклирането на няколко кутии или стъклени бутилки не е много, но ако много хора се стараят да го правят резултатите са наистина впечатляващи.

Като се гаси осветлението, когато няма нужда от него - това може да спести годишно 400 кг. емисии на въглероден диоксид от всеки дом.

Честването на Деня на Земята припомня, че  трябва всички да се мобилизираме  за създаване на промяна, стъпка по стъпка, чрез предприемането на малки действия в нашите домове, училища и бизнес среди, които добавени едно към друго, водят до огромен колективен напредък.

Съвместните усилия днес ще бъдат признати от бъдещите поколения като повратна точка.