Увеличава се броят на разрешенията за ползване на СРС
Увеличава се броят на разрешенията за ползване на СРС / Дарик Габрово, архив

Броят на писмените разрешения, дадени от Габровски окръжен съд за ползване на специални разузнавателни средства, непрекъснато нараства през последните три години. През миналата година са дадени 151 разрешения, през 2011-та - 116, а през 2010 - 85. Това сочат данните от годишните доклади на Габровски окръжен съд. Разрешенията са давани след представени писмени искания от органите, които имат право на това.

През 2012-та няма поставен отказ. Издадени са 29 разпореждания за унищожаване на събраната информация по описаните искания, получени са 35 веществени доказателствени средства, както и 76 доклада след прекратяване на прилаганото разузнавателно средство.