Снимка:
Снимка: / Община Габрово

Започва подмяна на светофарите на кръстовището между улиците „Юрий Венелин“, „Скобелевска“ и „Брянска“. От местната администрация съобщиха, че от 16 до 20 август уредбата в кръстовището ще бъде изключена.  

Напомня се на водачите на ППС, че е задължително да спазват наличните пътни знаци и хоризонтална маркировка.  

С цел осигуряване на необходимата безопасност на движение и предотвратяване на конфликтните ситуации в рамките на кръстовището, за периода 16 - 20.08.2019 г., за времето от 07:00 часа до 21:00 часа, ще бъдат затворени за движение мост Игото и ул. „Скобелевска“, в участъка от ул. „Съзаклятие“ до кръстовището при хотел „Балкан“ в посока Дом на хумора и сатирата.

589 952 лв. за нови светофарни уредби в Габрово


Предвидените забрани не засягат маршрутите на масовия градски транспорт.

След 20 август е предвидено и пускането в експлоатация на светофарните уредби на още две от основните кръстовища в града /кръстовището на бул. „Априлов“ с ул. „Райчо Каролев“  и кръстовището на ул. „Юрий Венелин“ с ул. „Априловска“/, за което поетапно ще бъдат въведени допълнителни ограничения на движението.