Първият зелен поход на теренно проучване
Първият зелен поход на теренно проучване / Община Габрово

26 ученици от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ станаха първите участници в зелените походи, част от осъществяваното теренно проучване в местността Стражата край Габрово. Децата, водени от учителката си г-жа Мария Попова и експерти от Община Габрово, бяха запознати с красивите и важни растителни видове в района на езерото Беляковец.

Първият зелен поход на теренно проучване
Община Габрово

Специалните образователни лекции бяха водени от Момчил Назървов, изследовател-еколог в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания  при БАН. От него учениците научиха много повече за растенията, техните особености и възможностите те да бъдат изследвани и защитени. Момчил Назървов и д-р гл. ас. Кирил Василев, също от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания  при БАН, провеждат първото широко теренно проучване на местността Стражата.