Професионалната гимназия по туризъм на 45 години

Професионалната гимназия по туризъм на 45 години
Професионалната гимназия по туризъм на 45 години
45 години от създаването си отбелязва днес Професионланата гимназия по туризъм в Габрово. По този повод от 14 часа пред библиотека „Априлов – Палаузов” ще бъде открита традиционната кулинарна изложба на възпитаниците на училището. Вечерта от 18 часа в Дома на културата ще се състои тържествен концерт.

В гимназията се обучават 695 ученика в 28 паралелки - дневна форма на обучение по 6 специалности, които са конкурентноспособни и мобилни на пазара на труда. Тя е едно от трите пилотни училища в България, в които е въведено обучение по специалността “Мениджмънт в туризма” по Българо - австрийски образователен проект с акценти в областта на туризма, чуждите езици, информатиката и комуникациите.

Във връзка с годишнината педагогическият колектив на училището взе решение гимназията да носи името на Пенчо Семов - Българския Рокфелер.