Община Габрово
Община Габрово / Дарик Габрово

Петдесет и четири души са сключили трудови договори с Община Габрово по механизма „Лична помощ“ досега. 

Община Габрово информира всички лица, отговарящи на условията за включване в механизма „Лична помощ“, че приемът на документи продължава и през месец септември 2019г.

Какви са условията за включване, можете да прочетете в материала:

„Личната помощ" е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.

Предоставянето му е регламентирано в Закона за личната помощ и в Наредба № РД-07-7/ 28.06.2019 г., а доставчик на услугата е Община Габрово.

Повече за условията, ползвателите, асистентите и стъпките за включване в Механизма