Превантивните мерки, които са взети в стопанството, се оказват изключително ефективни.
Превантивните мерки, които са взети в стопанството, се оказват изключително ефективни. / СИДП

Във връзка с провеждане на жътвената кампания на територията на Община Габрово и увеличената опасност от пожари, Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово се обръща към гражданите, ръководителите на земеделски кооперации, частните арендатори и юридическите лица на територията на общината с апел:

  • отпадъците и тревната растителност да се събират на безопасни места и да не се палят;
  • абсолютно е забранено паленето на стърнища, слама и суха растителност по слогове, крайпътни ивици и други площи;
  • не се разрешава използването на открит огън и пушене на разстояние най- малко 100 м от посевите;
  • да не се навлиза с моторни превозно средства в житните масиви;
  • да паркират превозни средства и да устройват лагери за почивка само на определените за целта места;
  • спазвайте забранителните знаци.

Оръжие и боеприпаси са открити при установяване на причините за пожар в село Яворец


Пушенето и паленето на открит огън са забранени. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност. 

Два сигнала за пожари през последното денонощие