Навият закон за обществените поръчки бе представен на администрацията в Трявна
Навият закон за обществените поръчки бе представен на администрацията в Трявна / Община Трявна

В заседателната зала на община Трявна се проведе обучение във връзка с новия Закон за обществените поръчки. Служители от дирекция „Стопански дейности и устойчиво развитие", дирекция „Териториално и селищно устройство" и отдел „Местни данъци и такси", секретарят на община Трявна, заместник-кметът Мария Пенева, както и представители на бизнеса взеха участие в обучението.

По време на семинара бе обърнато внимание на съществените промени, залегнали в новия закон, по отношение на процедурата по обявление на обществените поръчки, както и по начина на провеждане.

Чрез новия ЗОП се прави опит да бъде избегнат субективизма от страна на отделните общински администрации, очаква се да се подобри и усъвършенства функционирането на националната система за възлагане на обществени поръчки, да се създадат гаранции за избягване на грешки и пропуски в практиката по прилагане, като по този начин се постигне по-висока степен на гъвкавост и ефективност при управлението на бюджетните средства.

Източник: Община Трявна