затвор арест белезници
затвор арест белезници / ThinkStock/Getty Images

Окръжният съд в Габрово допусна предаването на властите във Федерална република Германия на мъж от София, въз основа на издадена Европейска заповед за арест.

Заповедта за задържане и предаване на  лицето е издадена от съдия в Районен съд - Мюнхен на 18 юни 2019 г., с цел провеждане на наказателно преследванеза извършени престъпления на територията на искащата държава – трафик на хора и сводничество.

Съдебните власти в Германия обвиниха българин в сводничество и трафик на хора

С оглед доказателствата по делото съдът счете, че Европейската заповед за арест съответства на изискванията на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест и че не са налице предвидените законови основания за отказ да се изпълни същата. Съдът взе предвид предоставените от искащата държава гаранции, осигуряващи необходимата закрила на българския гражданин в случай на присъда във ФРГ, а именно – при заявено от лицето желание, същият да бъде върнат в Република България за изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода.

Мъжът, заподозрян в опит за изнасилване в Шамбери, ще бъде предаден в ръцете на френското правосъдие

Съобразявайки изложеното, както и изразеното от лицето съгласие да бъде предаден на властите в Германия, съдът допусна предаването му на германските власти.

Решението на Окръжен съд - Габрово е окончателно и не подлежи на обжалване.