Интересна изложба в Регионален исторически музей

Интересна изложба в Регионален исторически музей
Интересна изложба в Регионален исторически музей / Дарик Габрово

Изложбата „Културни ценности" е първата за годината експозиция на Регионалния исторически музей, която вече очаква своите посетители. В нея в хронологичен порядък са представени показваните в залите на музея експонати на месеца. Програмата „Културна ценност на месеца" започва с инициативата „Съвремието става култура" през 2006 година. Целта е, от една страна, да се привлече вниманието на обществеността към развитието на съвременния бизнес, и от друга, да съхрани за фондовете на музея и бъдещите поколения редица културни ценности, бележещи пътя на българското общество през последните две десетилетия. Началото е поставено през януари с габровската шоколадова фабрика „Станчо Колев" и нейният приз - „Златна мартеница" за за най-добро българско производство през 1999 г.  Следват поредица от представения на знакови български предприемачи, създали бизнеса си в най-ново време.

Интересна изложба в Регионален исторически музей

От началото на 2010 г.темата на културната ценност на месеца е изместена, като музеят започва да показва уникални експонати от своите фондове с цел да привлече габровската общественост към съхраненото през годините. През февруари 2010-та е е експониран златен накит от късната бронзова епоха, който няма аналог в нашите земи. Открит е случайно на 200 м.под вр. Голям Кадемлия в Централна Стара планина и е дарен на музея.

Интересна изложба в Регионален исторически музей

През последните 2 години са показани редица редки и интересни експонати, като семейният албум на големия габровски индустриалец Пенчо Семов, цилиндърът на индустриалеца Васил Карагьозов, немска пишеща машина с един клавиш, барометърът на Иван Х.Беров.

Интересна изложба в Регионален исторически музей

 Всички тези културни ценности, около 40, за пръв път се показват заедно в тази изложба и могат да бъдат разгледани