Има опасност от април някои граждани да се окажат с прекъснати здравни права
Има опасност от април някои граждани да се окажат с прекъснати здравни права / DarikNews.bg, архив

От офиса на НАП в Габрово информират своите клиенти,че в края на 2015-а бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Въпросните допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравния статус на осигурените в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Съгласно новата разпоредба, здравноосигурителният статус се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по вписвания в официални публични регистри, предоставени писмени доказателства и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски.

Това означава, че всякакви други декларации, документи и уведомления, подадени на основание на друг нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма да оказват влияние на здравния статус.

Дават 6 месеца за плащане на здравни осигуровки за 3 години назад

Информацията от регистъра на уведомленията за сключени и прекратени трудови договори също няма да служи като основание за определяне на даден месец като месец с или без данни за здравно осигуряване.

Промяна има и в начина, по който се определя здравноосигурителният статус за работещите без трудови правоотношения, съобщават още габровските данъчни. За тях трябва да има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 - за работещи без трудови правоотношения.

Според новите правила, когато за конкретен месец някой получава единствено възнаграждение без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход да е по-голяма или равна на минималната работна заплата или 420 лева на месец за 2016 г.

Москов: Важен е принципът, държавата да бъде коректен платец на здравни вноски

От НАП Габрово предупреждават, че при прилагането на измененията, касаещи здравния статус, има опасност от април някои граждани, които до този момент са ползвали права на здравноосигурени, без да са подадени съответните осигурителни декларации и да са платени вноските за тях, да се окажат с прекъснати здравни права.

От приходната агенция съветват да проверявате редовно статуса си, както и да внасяте дължимите здравни вноски, за да сте сигурни, че може да се възползвате от безплатна медицинска помощ.