/ iStock/Getty Images
Книжните фондове ще бъдат допълнени с 1538 нови заглавия, проектът е на стойност 25 000 лв.
Екипът на Регионалната библиотека "Априлов-Палаузов" е подготвил проект за обновяване на книжните фондове с 1538 нови заглавия.

В първия си работен ден библиотеката в Габрово беше посетена от 360 читатели

Проектът ще бъде представен за одобрение в конкурс на Министерството на културата, което финансово ще подкрепи обновяването на фондовете по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове на четене и информираност".
Това съобщи директорът Савина Цонева.

Проектът е на стойност 25 000 лева. В него изданията от български автори заемат подобаващо място - над 40 на сто. Общо 206 издателства са намерили място в проектното предложение.

Виртуална Панорана на габровските училища

Предвижда се закупуване на книги, литературна и културна периодика и други информационни източници, включително и на електронни носители. Подборът на литературата е извършен според големината на библиотеката, потенциалните читатели и спецификата на региона и населеното място.

Подбрани са художествена литература, художествени произведения за деца, хуманитаристика, справочна и друга научна литература. 'Средствата, отпускани от Министерство на културата, дават възможност своевременно да се купят стойностни заглавия, съобразени изцяло с профила на библиотечния фонд и с информационните, културните и образователните нужди на потребителите на библиотеката", посочи Цонева.
БТА